ร้านค้าติดล้อขายของ: On Wheels
  ทองม้วน thong muan  
หลากไอเดียวิธีหารายได้เสริม
อะไหล่อีซูซุแท้ คู่ต้วรถจากโรงงาน

ร้านค้าติดล้อเคลื่อนที่: ร้านค้าแนวใหม่ ไม่ต้องเซ็งร้าน ใช้รถบรรทุกขนาดเล็กมาดัดแปลง ทำเป็นร้านขายกาแฟ,ร้านฟาสฟู๊ดแบบไทยๆ,ร้านข้าวแกงเคลื่อนที่, ขายกล้วยทอดติดล้อ,เมนูด่วนบนครัวเคลื่อนที่,เคลื่อนย้ายเลือกทำเลค้าขายได้,ง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกระดับ,จัดหาสินค้าตรงกับความต้องการของตลาด  ชมตัวอย่าง ...
เว็บนี้เป็นเว็บรวมประสบการณ์ที่น่าสนใจที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยภาพ รวมความน่ารู้ ทั้งสาระความรู้รอบตัว เนื้อเรื่องในภาพให้ข้อคิดดีๆ จุดประสงค์ทำเพื่อสังคม แต่ละบทความจะเป็นภาพแสดงสิ่งที่น่าสนใจในชีวิตประจำวัน จะทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิต

ชวนบริจาคเงินและสิ่งของให้สถานสงเคราะห์ต่างๆ, ผมรวมรายชื่อไว้ให้ ติดต่อได้ตามสะดวกครับชวนทำทานครับ
ช่วยบริจาคเงินให้เด็กและผู้ด้อยโอกาสตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ นะครับ
ร่วมกันทำในสิ่งที่คุณสามารถช่วยทำได้...บริจาคเงินและสิ่งของกันนะครับ

เลือกและติดต่อด้วยตนเองได้จากรายชื่อต่อไปนี้ครับ >>

สถานสงเคราะห์เด็ก
1. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด โทร. 02-583-3000
2. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท โทร. 02-584-7254-55
3. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต โทร. 02-577-2347
4. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง(ชลบุรี) โทร. 038-241-373
5. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด โทร. 02-583-8343
6. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ โทร. 02-286-2013
7. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา โทร. 044-242-552
8. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช โทร. 075-356-166
9. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย โทร. 042-407-387
10. สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา โทร. 073-274-488
11. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง (ขอนแก่น) โทร. 043-337-533
12. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ (เชียงใหม่) โทร. 053-121-161
13. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา โทร. 074-333-223
14. สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี โทร. 073-460-131
15. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โทร. 02-354-7484
16. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี โทร. 0-3626-6708
17. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี โทร. 0-4229-5074 (ไม่มีคนรับ)
18. สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช(ปทุมธานี) โทร. 02-577-1267

สถานแรกรับเด็ก
1. สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด โทร. 02-583-8345
2. สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร โทร. 02-577-6572

สถานสงเคราะห์คนชรา
1. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว (นครสวรรค์)โทร. 056-204-039
2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี โทร. 039-326-496
3. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) (นครปฐม) โทร. 034-338-412
4. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์) (กาญจนบุรี) โทร. 034-531-441
5. สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม โทร. 034-255-102
6. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ (ยะลา) โทร. 073-257-565, 073-212-904
7. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โทร. 053-278-573
8. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (โพธิ์กลาง) (นครราชสีมา) โทร. 044-242-521
9. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (วัดม่วง) (นครราชสีมา) โทร. 044-242-490
10. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค บริเวณสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค โทร. 02-413-1141
11. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 บริเวณสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 โทร.02-455-6318
12. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง (ชลบุรี) โทร. 038-241-121
13. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี โทร. 036-413-706
15. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง โทร. 075-214-883
16. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม โทร. 043-777-124, 0-4372-1524
17. สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ (เชียงใหม่) โทร. 053-471-491
18. สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะ (พระนครศรีอยุธยา) โทร. 035-359-277

สถานสงเคราะห์คนพิการ
1. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง และปัญญาปากเกร็ด โทร. 02-583-6815
2. สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด โทร. 02-583-4246
3. สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและ ปัญญาปากเกร็ด โทร. 02-583-8426
4. สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด โทร. 02-583-8396
5. สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ (ชลบุรี) โทร. 038-241-741, 038-240-137
6. สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ บางปะกง (ฉะเชิงเทรา) โทร. 038-528-290
7. สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง (สมุทรปราการ) โทร. 02-462-5232
8. สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลา (ปทุมธานี) โทร. 02-577-1864
9. สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิง (ปทุมธานี) โทร. 02-577-2898

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
1. ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) (นนทบุรี) โทร. 02-583-8415
2. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหนองคาย (หนองคาย) โทร. 042-407-478
3. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น โทร. 043-246-080
4. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช โทร. 0-75-375-255
5. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส (อุบลราชธานี) โทร. 045-254-092
6. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง (สมุทรปราการ) โทร. 02-462-5008
7. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน (เชียงใหม่) โทร. 053-471-327
8. สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) โทร. 045-285-469
9. สถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-285-359

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง
1. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก (เพชรบุรี) โทร. 032-425-416
2. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี( ปทุมธานี) โทร. 02-577-1312
3. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี (ปทุมธานี) โทร. 02-577-1148
4. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง (สระบุรี) โทร. 036-357-320
5. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา (นครราชสีมา ) โทร. 044-922-666
6. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้(นครศรีธรรมราช) โทร. 075-376-226
7. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวังทอง (พิษณุโลก) โทร. 055-311-217
8. สถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่ (ศรีสะเกษ) โทร. 045-630-661
9. สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-554-388

สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่ง
1. สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี โทร. 0-2583-0044
2. สถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน (เชียงใหม่) โทร. 0-5347-1492, 053-471-771 (ห่างไกล ลำบาก)

**********************************************************************************************************

การ ให้อามิสทาน คือการให้วัตถุทาน ๑๐ อย่าง มีข้าว น้ำ ผ้า ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม ของลูบไล้ ที่นอน ที่พัก เครื่องประทีป หรือให้ปัจจัย ๔ มีจีวร เป็นต้น ย่อมให้ด้วย เหตุต่าง ๆ กันเป็น ๘ ประการคือ

๑. บุคคลบางคนให้ทาน เพราะหวังผลตอบแทน มุ่งสั่งสมการให้ทาน ด้วยคิดว่าถ้าตายไปแล้วจักได้เสวยผลตอบแทนนี้ จึงให้ข้าว ให้น้ำ เป็นต้น แก่สมณะ หรือพราหมณ์ เพื่อให้เป็นเสบียงเลี้ยงตัวในภพหน้า

๒. บุคคลบางคนให้ทาน ไม่ได้หวังผลแห่งทาน แต่ให้เพราะคิดว่าการให้ทานเป็น ความดี เป็นการทำตามคำของบัณฑิตที่กล่าวไว้ดีแล้ว บุคคลที่คิดให้ทานอย่างนี้ เมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงส์ เมื่อเสวยผลแห่งกรรมหมดสิ้นแล้ว เขาย่อมกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีก คือได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีก เป็นการให้เพื่อยังประโยชน์ให้สำเร็จ ให้เกิดความสุข

๓. บุคคลบางคนให้ทาน ไม่ได้คิดว่าการให้ทานเป็นการดี แต่ให้ทานด้วยคิดว่า บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เคยให้ เคยทำมา ก็ควรทำไม่ให้เสียประเพณี เมื่อเขาตายไป ย่อมเข้าถึง ความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามา เมื่อเสวยผลแห่งกรรมหมดสิ้นแล้ว เขาย่อมกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีก คือกลับมาเป็นมนุษย์อีก เป็นการให้เพื่อรักษาประเพณี

๔. บุคคลบางคนให้ทาน ไม่ได้ให้เพราะคิดว่าบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เคยให้ เคยทำมา แต่ให้ทานเพราะคิดว่าเราหุงหากินได้ ส่วนสมณะพราหมณ์ ไม่ได้หุงหากิน จึงให้ทานเพราะ ผลแห่งทานนี้ เมื่อเขาตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิต เมื่อเสวยผลแห่ง ทานหมดสิ้นแล้ว เขาย่อมกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อีก เป็นการให้เพื่ออนุเคราะห์ ให้เพื่อบูชา

๕. บุคคลบางคนให้ทาน ไม่ได้คิดว่าเราหุงหากินได้ ส่วนสมณะพราหมณ์ไม่ได้หุงหากิน แต่ให้ด้วยคิดว่า เราจักเป็นผู้จำแนกแจกทาน เหมือนฤๅษีแต่ครั้งก่อน ๆ เพราะผลแห่งทานนี้ เมื่อเขาตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมมานรดี เมื่อเสวยผลแห่งกรรมหมด สิ้นแล้ว เขาย่อมกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อีก เป็นการให้เพื่อต้องการเป็นผู้มีโชคดี ต้องการมีชื่อเสียง

๖. บุคคลบางคนให้ทาน ไม่ได้คิดว่าจักเป็นผู้จำแนกแจกทาน แต่ให้ด้วยคิดว่า เราให้ทานอย่างนี้ จิตจักเลื่อมใส เกิดความปลื้มใจโสมนัสจึงได้ให้ทาน เพราะผลแห่งทานนี้ เมื่อเขาตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมมิตตวสวฺตี เมื่อเสวยผลของกรรมหมดสิ้นแล้ว ก็จักกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อีก เป็นการให้เพื่อปลูกศรัทธาให้จิตเกิดปิติยินดี

ขออนุโมทนาล่วงหน้าครับ

credit by : http://www.protonclub.net/forum/?showtopic=65123
อะไหล่อีซูซุแท้ คู่ต้วรถจากโรงงาน  Read More..


ทองม้วน thong muan

ทองม้วนสด จากกระทะเทฟลอน "ทำเล่นๆแต่กินได้จริงๆ"


เรื่องมันมีอยู่ว่า  เคยเห็นเพื่อนๆมาแชร์ การทำทองม้วนสดที่กลุ่ม แล้วสมาชิกก็ถามว่า ไม่มีอุปกรณ์ทำทองม้วน ใช้กระทะเทฟลอนแทนได้มั้ยคะ ? ซึ่งคำตอบที่สมาชิกท่านนั้นได้รับก็คือ  ไม่ได้!  ก็อดกินกันไป (คือจริงๆเรื่องมันก็นานแล้วนะ อ้อก็อ่านกระทู้นั้นที่กลุ่มเหมือนกัน  แต่ไม่ได้ไปร่วมตอบอะไร แต่มันยังฝังใจอ้ออยู่ยังไงไม่รู้  วันนี้ก็เลยลองซะหน่อย พอดีได้มะพร้าวอ่อนมา 1 ลูก)

เริ่มต้นหาสูตรที่คิดว่าอร่อยใน internet เลยค่ะ

ทองม้วนสด
1.แป้งมัน 1 ถ้วย
2.แป้งสาลีเอนกประสงค์ 1/4 ถ้วย
3.กะทิสด 1/2 ถ้วย
4.น้ำตาลมะพร้าว 1/2 ถ้วย (ใครชอบหวานเพิ่มได้นะ  อันนี้หวานน้อย)
5.เกลือ 1/4 ช้อนชา
6.ไข่ไก่ 1 ฟอง
7.เนื้อมะพร้าว 1 ลูก (วันนี้มีครึ่งลูกเองค่ะ)
8.งาดำคั่ว 1 ช้อนโต๊ะ
9.สีผสมอาหาร สีเหลืองไข่ไก่
10.สีผสมอาหาร สีส้ม
11.สีคราม จาก ดอกอัญชัญ

วิธีทำ
1.ผสม กะทิ เกลือ น้ำตาล ใช้ตระกร้อมือตีให้เข้ากัน จากนั้นใส่ไข่ตีให้เข้ากัน และนำไปใส่ในชามแป้งทีละน้อย และคนผสมอีกครั้งให้ข้นเป็นเนื้อเดียวกัน แต่ไม่ต้องข้นมาก ใส่งาลงไป พักไว้ สัก 30 นาที
2.แบ่งน้ำแป้งเป็น 3 ถ้วย ใส่สีลงไปหยดเล็กๆ ลองดูสีที่ชอบ (ย้ำ!! ใส่ทีละนิดนะคะ ) ส่วนสีครามจากอัญชัญใช้วิธีต้มกับน้ำเปล่าให้สีออก พักให้น้ำเย็นจึงนำมาผสมในน้ำแป้ง จนได้สีที่ชอบ แบ่งมะพร้าวใส่ไปเท่าๆกัน (เฉพาะเนื้อนะคะ)  (2ขั้นตอนแรกไม่ได้ถ่ายรูปเพราะจะแค่ทดลองเท่านั้น ไม่คิดว่าจะได้จริงๆ ฮ่าาา)

ทีนี้ก็มาเริ่มขั้นตอนสำคัญกันค่ะ
1.ตั้งกะทะเทฟลอนคู่ใจ เปิดไฟอ่อนดวงเล็กตรงกลางเลยค่ะให้พอร้อนนิดๆ หยอดแป้งลงไป เกลี่ยให้เป็นวงกลมตามรูปค่ะ (อันนี้ชิ้นแรกในชีวิตค่ะ 55)


2.พอเกลี่ยกลม สมใจหมาย ก็เร่งไฟนิดนึง ให้เนื้อแป้งสุก สังเกตุจะเป็นสีขาวขุ่น (แต่มันแป๊บเดียวนะ) ใช้ตะเกียบ กลับด้านเลยค่ะ

3.ด้วยความไม่เคย  เปิดดูด้านล้างนิดนึง (ตะกียบไม่ถนัด เพราะต้องถือกล้องมือนึง มือที่ถนัดต้องถ่ายรูป จึงใช้อีกมือหยิบเลย แต่ไม่ร้อนเท่าไหร่ ศรีทนได้ค่ะ 555    อ่าา  คิดว่าได้ละค่ะ)


4.นำไปวางที่เขียง ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนม้วน ดูตามภาพ ใช่ตะเกียบสองอัน  คีบชิ้นทองม้วนขึ้นมา แล้วค่อยๆม้วนไป ม้วนหลวมๆล่ะ เดี๋ยวเอาตะเกียบไม่ออกนะ ชิ้นแรกอ้อก็เจอเลยเพราะครั้งแรกตื่นเต้น ม้วนแน่นไปหน่อย  จึงเตือนกันเอาไว้ก่อน)


5.อันนี้อีกสีนึงค่ะ  สีครามจากอัญชัญ วิธีการเหมือนข้างบนเลยนะ
มะพร้าวแตกบ้าง อะไรบ้างไม่ต้องแคร์เราไม่ใช่มืออาชีพ

6.ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ

เป็นไงกันบ้าง สำหรับทองม้วนสด ทำเองง่ายๆ คือบอกเลยไม่ได้อร่อยระดับชาววัง หรือร้านดังที่ไหนนะ  แต่ถามว่าสำหรับมือใหม่อยากทำทองม้วนสดกินเองที่บ้าน คือมันก็ได้อยู่ รสชาติ หรือหน้าตา ไม่ได้ชี้ริ้วขี้เหร่แน่นอน ลองทำกันดูนะคะ  หวังว่าเพื่อนๆคงชอบกระทู้นี้นะจ๊ะ

**แก้ไขเพิ่มเติมนิดนึงจ้า หากต้องการให้เนื้อขนมมีความฉ่ำสวย ให้ทาน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกที่กระทะนิดหน่อยนะคะ ขนมจะเงาสวยค่ะ  อย่างที่บอกเราทดลองแล้วเห็นว่าไม่ติดกระทะ จึงไม่ได้ทาน้ำมัน เนื้อจึงแลแแห้งไปนิดนึงจ้า **
ขอบพระคุณที่ติดตามค่า // อ้อ

credit by : http://pantip.com/topic/33148541
อะไหล่อีซูซุแท้ คู่ต้วรถจากโรงงาน  Read More..


ทองม้วน thong muan

ทองม้วนสดสูตรชาววัง

ทองม้วนสด ขนมไทยๆที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยม บางท่านอาจจะได้ยินแต่คำว่าทองม้วน ทองม้วนกรอบ ไม่คุ้นเคยกับขนมทองม้วนสด วันนี้ทางทีมงานสำนึกรักบ้านเกิดร่วมด้วยช่วยกันได้ลงพื้นที่ไปพบกับกลุ่ม แม่บ้านที่ได้คิดค้นการทำขนมเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเพื่อหาราย ได้เสริมนำไปใช้จ่ายในครอบครัวนั้นเอง ทางกลุ่มแม่บ้านนำโดยคุณไพลิน ศรีทอง ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวลำ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตขนมทองม้วนสด ทองม้วนกรอบ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรีได้มาแนะนำสูตรการทำทองม้วนสดสูตรชาววังที่ได้คิดค้นและลองผิด ลองถูกจนได้สูตรที่ถูกใจและเป็นที่นิยมของผู้ที่ชอบรับประทานขนมแบบไทยๆกัน นั้นเอง
                    คุณไพลิน ศรีทอง ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวลำ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตขนมทองม้วนสด  ทองม้วนกรอบ ตำบลหัวลำ  อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี   ตั้งแต่ปี 2543ได้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้นมาเพื่อที่จะหารายได้ในช่วงที่ว่างงานหรือไม่ได้ทำการเกษตรกัน  โดยจะมีการนำเอาผลผลิตตามชุมชนออกไปจำหน่ายหรือรวมกลุ่มกันทำเช่นพวกกระเป๋า  หรือของใช้ต่างๆ และต่อมาในปี 2545ตามที่ได้มีการสนับสนุนการรวมกลุ่มกันขึ้นอย่างเป็นมาตรฐาน และได้รางวัลกลุ่มอาชีพดีเด่นระดับจังหวัด  มีสมาชิกทั้งหมด 15คน ก็เล่าที่มาเรื่องการทำขนมทองม้วนสด  เมื่อก่อนก็ทำขนมกันในกลุ่ม มีทั้งคุกกี้ ของเบเกอรี่ต่างๆ แต่ก็สู้ของพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดไม่ได้เพราะต้นทุนเราสูง  จึงได้เข้าอบรมกับทางกรมวิชาการเกษตร ในการประกอบอาชีพทำมาหากิน  ได้ไปเรียนสูตรการทำทองม้วนกรอบมา  แล้วก็ทำทองม้วนกรอบก็ถือว่ารายได้ดีขึ้นมา  ทางสมาชิกก็มีรายได้กันทุกคน  แล้วก็จะไปขายตามงาน OTOP ต่างๆบ่อยมาเพราะเป็นสิ้นค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นที่นิยมของจังหวัด  และมีลูกค้าได้แนะนำให้ทำทองม้วนแบบนิ่ม จึงได้ดูรายการทางโทรทัศน์จึงทราบว่าเป็นทองม้วนสด  แล้วออกหาสูตรและเรียนรู้วิธีการทำและลองนำมาทำ  ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆ  จนมาถึงทุกวันนี้ ได้สูตรที่ลงตัว  และได้ถวายงานแด่เจ้านายในวังบ่อยๆ ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบของทุกวัน  บอกได้เลยว่ารายได้ของสมาชิกในกลุ่มดีกว่าการทำนาเสียอีก  ทุกคนมีรายได้  มีสินค้า  มีอาชีพติดตัว  ทำให้มีทุกวันนี้ได้เพราะทองม้วนสดและทองม้วนกรอบนั้นเอง
ทางทีมงานได้บุกไปถึงสถานที่จำหน่ายของทางกลุ่มเพื่อนำข้อมูลการทำทองม้วนสดที่อร่อยสูตรชาววังมากฝากกัน

ทางทีมงานได้บุกไปถึงสถานที่จำหน่ายของทางกลุ่มเพื่อนำข้อมูลการทำทองม้วนสดที่อร่อยสูตรชาววังมากฝากกัน
                    ทองม้วน เป็นขนมไทยชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นม้วนกลมเป็นวง มีลักษณะกรอบ โดยมีส่วนผสมหลักคือ แป้ง มะพร้าว น้ำตาลปีบ ไข่ไก่ น้ำมันพืช และ งาดำ มีทั้งแบบทองม้วนสดและทองม้วนกรอบ วันนี้ทางทีมงานได้มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับ คุณไพลิน ศรีทอง ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวลำ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตขนมทองม้วนสด  ทองม้วนกรอบ ได้นำสูตรการทำทองม้วนสดมาฝากกัน โดยได้ทำจนเชียวชาญและจำหน่ายอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดและจังหวัดรอบๆจนเป็น OTOP ระดับ 4ดาวของจังหวัดด้วย

ส่วนผสมของการทำทองม้วนสดซึ่งมีหลากหลายรสชาติ  และที่สำคัญจะมีไส้เป็นมะพร้าวก่อนด้วย

การแปรรูป ทองม้วนสดสูตรชาววัง
เครื่องปรุงหรือส่วนประกอบการทำทองม้วนสด

1.แป้งสาลีร่อนแล้ว 1กิโลกรัม
2.มะพร้าวขูดขาว 1กิโลกรัม
3.ไข่ไก่ 10ฟอง
4.งาดำหรืองานขาวคั่วแล้ว 1/2ถ้วย
5.น้ำตาลทราย 1กิโลกรัม
6.เกลือป่น 1ช้อนชา
7.น้ำปูนใส 1+ 1/4ถ้วย
8.น้ำ 1/2ถ้วย
9.น้ำมันสำหรับทาพิมพ์ทองม้วน 1ถ้วย

10.น้ำใบเตยสดจำนวน 2ช้อนโต๊ะ (สีเขียวใบเตยเล็กน้อย)

ทองม้วนสดที่สมาชิกในกลุ่มนำมาทำจำหน่ายและเป็นที่นิยมของตลาดอีกด้วย

ส่วนวิธีการทำทองม้วนสด  คือ

1. คั้นมะพร้าวด้วยน้ำอุ่น 3ถ้วยเพื่อให้ได้หัวกะทิ 5ถ้วย
2. ผสมแป้งสาลีกับน้ำตาลเข้าด้วยกันในอ่างผสม
3. ต่อยไข่ใส่ชาม ตีให้เข้ากัน ใส่หัวกะทิ เกลือ น้ำปูนใส น้ำ คนให้เข้ากัน หรือถ้าไม่ต้องการใส่น้ำใบเตยก็ได้จากนั้นค่อยเทน้ำใบเตยลงไป  จะได้สีเขียวออกมา คนไปเรื่อยๆจนน้ำใบเตยหมด
4. ค่อยเทส่วนผสมกะทิ ลงในส่วนผสมแป้งทีละน้อยคนให้เข้ากันดีไม่ต้องข้นมาก  ใส่งาคั่วลงไปคนให้เข้ากัน
5. นำพิมพ์ทองม้วนมาเปิดไฟให้ร้อน ใช้ไฟอ่อน ทาน้ำมันให้ทั่วพิมพ์ทั้งสองด้าน  ตักแป้งหยอดบนพิมพ์ด้านหนึ่ง บีบพิมพ์สักครู่ พอให้แผ่นมันแบนแค่พอให้แป้งสุกใสเท่านั้น ระวังอย่าให้เหลือง  เปิดพิมพ์ และใส่มะพร้าวอ่อนตรงกลางลงไปตามความต้องการ  แล้วทำการม้วนให้เป็นหลอด  เป็นอันเสร็จ ก็จะได้ทองม้วนสดที่แสนจะอร่อย


แหล่งที่มาของข้อมูล :
คุณไพลิน ศรีทอง
ที่อยู่ : หมู่ที่4 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

credit by :  http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=1474&s=tblareablog
อะไหล่อีซูซุแท้ คู่ต้วรถจากโรงงาน  Read More..


ทองม้วน thong muan

ทองพับ / ทองม้วน โอวันติน

ส่วนผสม
   
แป้งมัน   1+1/2 ถ้วย
แป้งสาลีอเนกประสงค์ ¼ ถ้วย
กะทิ   1+1/2  ถ้วย
น้ำตาลปี๊บ/ น้ำตาลโตนด ½ ถ้วย
เกลือป่น   1 ช้อนชา
ไข่ไก่   1 ฟอง
โอวันติน3IN1  1 ซอง
งาดำ / งาขาวคั่ว อย่างละ 1 ช้อนโต๊ะ
ลุยกันเลย

1.  เตรียมอ่างผสม ผสมแป้งทั้ง 2ชนิดเข้าด้วยกัน ตามด้วย โอวันติน คนให้เข้ากันอีกครั้งนะจ๊ะ


2.  ใส่น้ำตาลปี๊บ และไข่ไก่ตามลงไป


3.  ใช้พายคนส่วนผสมให้พอเข้ากันก่อน


4.  จากนั้นนำกะทิ เทใส่ลงไปในส่วนของแป้ง


5.  การใส่กะทิจะค่อย ๆ ทยอยใส่นะจ๊ะ อย่าใส่ครั้งเดียวหมด จากนั้นให้มือนวดแป้งให้เข้ากัน


6.  นวด ๆ ขยำ ๆ น้ำตาลให้ละลายกันแป้งให้หมดอย่าให้เป็นเม็ด และค่อย ๆ ใส่กะทิไปเรื่อย ๆ จนหมด


7.  ส่วนผสมแป้งที่ได้จะไม่เป็นเม็ด เนียน ๆ เหลว ๆ นะจ๊ะ (ปล.ที่เห็นขาว ๆ มะช่ายแป้งนะ เป็นกะทิ พอดีเอาเข้าตู้เย็นไว้มันเลยมีเป็นก้อนนิด ๆ ^^”)


8.  เติมงาขาวและงาดำคั่ว


9.  คนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งค่ะ เตรียมนำไปทำขนมได้เลย


มาปิ้งทองม้วน / ทองพับกันเถอะ

-  วันนี้ใช้พิมพ์ไฟฟ้านะจ๊ะ ^^ ผู้มีอุปการะคุณ(คนข้าง ๆ ) เค้าซื้อให้ตอนปีใหม่ เลยได้โอกาสใช้เลย  พิมพ์ตัวนี้ทำได้หลายอย่าง เช่น กรวยไอศกรีม , ทองม้วน , ทองพับ  และคิดว่าน่าจะทำตูเล่ย์ได้ด้วย(มั้ง) คราวหน้าจะลองทำดู  ข้อดีของพิมพ์ตัวนี้คือเป็นเทปล่อนไม่ติดค่ะ จึงไม่จำเป็นต้องทาไขมันตลอด คือทำไปซัก 10 แผ่นค่อยทาน้ำมันซักครั้งก็ได้  และสามารถปรับความร้อนได้ตามต้องการค่ะ (ส้มใช้เบอร์ 1 )^^


-  เตรียมพิมพ์ให้ร้อน (หากเป็นพิมพ์ก้าน หรือไฟฟ้า ก็ต้องวอล์มหรือผิงไฟให้ร้อนก่อนค่ะ) จากนั้นทาน้ำมันพืชบาง ๆ ที่พิมพ์ เพื่อไม่ให้ขนมติด


-  ตักแป้งหยอดลงไปบนพิมพ์ค่ะ (ประมาณ 2 ช้อนชา) ดูขนาดของพิมพ์ด้วยนะจ๊ะ 


-  จากนั้นปิดฝาค่ะ (ทั้งแบบก้าน และไฟฟ้าทำเหมือนกันหมดทุกอย่างนะจ๊ะ)  ถ้าเป็นแบบก้านก็ปิ้งค่ะ ปิ้งบนเตาถ่าน / เตาแก๊สนั่นแหละ จนขนมสุก  ส่วนอันนี้ปรับความร้อนตามคู่มือเตาค่ะ จนขนมสุกเช่นกัน


-  ขนมสุกเหลืองทั้ง 2 ด้าน แซะขนมออกจากพิมพ์ (ครูส้มใช้ไม้พายจิ๋วค่ะ)  ปล. ครูส้มหยอดไม่เต็มพิมพ์นะจ๊ะ เพราะอยากได้ขนาดพอเหมาะ และไม่ชอบหนาเกินค่ะ (อันนึ้แล้วแต่ชอบนะจ๊ะ)


-  จากนั้นนำพับเป็นกรวย  ตามชอบ


-  หรือจะม้วนด้วยไม้ม้วน (ครูส้มใช้ตะเกียบเทมปุระ^^) ม้วนให้แน่น


-  หรือจะพับครึ่ง แล้วใช้แก้วทับก็ได้นะจ๊ะ  ปล. ที่ทำมาทั้งหมด ชอบแบบนี้ที่สุดเพราะง่ายดีค่ะ  หรือจะพับเป็นกรวยเหมือนขนมทองพับก็ได้ค่ะ พับแล้วนำมาใส่แก้วเพื่อให้อยู่ตัวก่อนเก็บใส่กล่อง

 
-  พักขนมให้อยู่ตัว หรือจนเย็น

- จากนั้นดึงไม้ออกเก็บสใส่กล่องหรือถุงพลาสติกปิดสนิท เพื่อแจกจ่ายต่อไปค่ะ  

: ทำด้วยใจให้ด้วยรัก

เคล็ดลับจากครูส้ม
1.  ส่วนผสมของแห้ง ต้องตวงด้วยถ้วยตวงของแห้ง ส่วนผสมของ ๆ เหลว (กะทิ) ต้องตวงด้วยถ้วยตวงของเหลวนะจ๊ะ
2.  การนวดแป้งกับน้ำตาล ต้องขยำน้ำตาลให้ละลายกับแป้งให้หมด มิเช่นนั้นขนมจะเป็นเม็ด
3.  เนื้อแป้งที่ได้ จะเหลวนะจ๊ะ หอมน้ำตาลและงาค่ะ ปิ้งเสร็จจะหอมโอวันตินด้วยละ^^

4.  อย่าหยอดแป้งหนาไปค่ะ มันจะล้นออกจากพิมพ์ ทำให้เลอะเทอะ และไหม้ได้ง่าย
5.  พิมพ์ต้องทาน้ำมันทุกครั้งที่จะหยอดแป้งนะจ๊ะ
6.  ก่อนหยอดแป้งทุกครั้ง จะต้องคนส่วนผสมก่อนค่ะ เพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดี


7.  กะไฟให้ดีอย่าใจร้อน เปิดพิมพ์บ่อย ๆ ขนมจะสุกช้า และไม่กรอบนะจ๊ะ (มันจะออกเหนียว ๆ อะ ^^”)
8.  หากไม่มีไม้เทมปุระ(หาได้ง่ายสุด) ก็ใช้ไม้ไผ่ปล้องเล็ก ๆ ก็ได้ค่ะ แต่ครูส้มหาไม้ไผ่ขนาดที่ต้องการไม่ได้ค่ะ มีอันนี้ใช้ง่ายกว่าเยอะเลย
9.  สามารถเปลี่ยนรสชาติได้ตามชอบ เช่นชาเขียว , กาแฟ , โกโก้ เป็นต้นค่ะ

อะไหล่อีซูซุแท้ คู่ต้วรถจากโรงงาน  Read More..


ทองม้วน thong muan

วิธีการทำขนมทองพับ-ทองม้วน

ขนมทองพับ
ขนมทองม้วน
น้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม
แป้งอเนกประสงค์ 1 กิโลกรัม
แป้งมันชนิดพิเศษ 1 กิโลกรัม ต้องใช้ 2 ถุงนะคะ เพราะถุงเดียวหนักแค่ 500 กรัม
น้ำตาลปี้บ 500 กรัม
มีส่วนผสมอย่างอื่นอีกที่ไม่ได้ถ่ายรูปมาค่ะ นั่นก็คือ งาดำ เนย กะทิ ผงไมโล ไข่ไก่ และเกลือ
ไข่แดงเค็ม <<< ไว้เช็คเตา เพื่อไม่ให้ขนมติดเตา
มีอุปกรณ์ด้วยนะ มีดปลายแหลม
ไม้ใช้ม้วนขนม
ทัพพีกลม
เตาขนม เป็นแบบไฟฟ้า
มาผสมแป้งขนมกันต่อเลย เทน้ำตาลทรายใส่หม้อ
เทแป้งอเนกประสงค์ใส่หม้อตามลงไป
จากนั้นก็เทแป้งมันลงไปในหม้อ ผสมแป้งทั้งสองอย่างให้เข้ากัน โดยที่ยังไม่ต้องผสมน้ำตาลทรายที่อยู่ข้างล่าง
นำเนยลงไปผสมกับแป้งที่เตรียมไว้ให้เข้ากัน ผสมจนเนยไม่เป็นก้อน
ผสมแป้งกับน้ำตาลทรายที่นอนก้นอยู่ให้เข้ากัน
นี้คือน้ำกะทิที่เราไว้นวดแป้ง ผสมน้ำกะทิ น้ำตาลปี้บ เกลือ และผงไมโลให้เข้ากัน
นำน้ำกะทิที่เตรียมไว้มานวดกับแป้งให้เข้ากัน
นวดจนทุกอย่างเข้ากัน ก็ใส่ไข่ไก่ลงไป 1 ฟอง แล้วก็นวดให้เข้ากันอีก
กะความเหลวของแป้งก็ประมาณตักใส่ทัพพีแล้วเทไม่ติดเป็นใช้ได้แล้ว
โรยงาดำลงไปในแป้งที่นวดไว้
ผสมให้เข้ากัน
ส่วนวิธีการเอาขนมลงเตา หยกถ่ายแต่วิดีโอมานะคะ เพราะถ่ายรูปไม่ทัน
ความสุกของแป้งสีประมาณนี้
เอาลงจากเตาเพื่อเตรียมม้วน
เอาไม้มาม้วนขนมแล้วก็พักไว้ให้ขนมเย็นและแข็งตัว
แพ็คขนมลงถุงเป็นอันเสร็จ

อะไหล่อีซูซุแท้ คู่ต้วรถจากโรงงาน  Read More..


ทองม้วน thong muan

You might aslo like :

อีซูซุ ดีแมคซ์ ซูเปอร์เดย์ไลท์ ผ่อนสบาย 4,990 บาท/เดือน..... click here to popup

ทองม้วน thong muan
ร้านค้าติดล้อเคลื่อนที่ ร้านค้าแนวใหม่
รวมรุ่นรถบรรทุกอีซูซุ
ศูนย์บริการและอะไหล่รถบรรทุกใหญ่อีซูซุ

สินค้าแฮนด์เมด ผลิตและจำหน่าย ผ้าพันคอไหมพรม และประกาศ ซื้อ-ขาย ฟรี click here to popup

รวมบทความการดูแลรักษารถยนต์
การดูแลรักษารถยนต์ ให้ดูดีและใหม่อยู่เสมอ เทคนิคการดูแลรักษารถยนต์ให้ดูดีเสมอ และถนอมเครื่องยนต์อย่างถูกวิธี การดูแลรักษาเครื่องยนต์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทะนุถนอมอายุการใช้งานรถของท่านให้ยืนยาว ปกติเราต้องตรวจตราดูแลรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ ต้องการอ่่านรายละเอียดหรือดาวน์โหลด... ReadMore

ต้นไม้ที่คนไทยโบราณเชื่อว่า ปลูกไว้ในบ้านเพื่อเป็นมงคล
- ต้นมะยม เพราะจะทำให้คนนิยม ชมชอบ
- ต้นขนุน เพราะจะทำให้มีผู้สนับสนุน
- ต้นมะขาม เพราะจะทำให้ผู้คนเกรงขาม
- ต้นพุทธรักษา เพระปลูกแล้วพุทธานุภาพจะคุ้มครองบ้านนั้น
ต้นไม้ที่คนไทยโบราณไม่นิยมปลูกไว้ในบ้าน
- ต้นลั่นทม เพราะชื่อต้นไม้พ้องกับคำว่าระทม
- ต้นมะไฟ เพราะมีคำว่า ไฟจะทำให้เดือดร้อนเหมือนไฟ
- ต้นพุทธา เพราะออกเสียงคำว่า ซา หมายถึงความร่วงโรย
- ต้นโพธิ์ เพราะเป็นต้นไม้ใหญ่รากอาจชอนไชทำให้บ้านเสียหายได้
- ต้นโศก เพราะมีความหมายถึง ความเศร้าโศก
- ต้นไทรหรือต้นสำโรง เพราะเป็นต้นไม้ใหญ่ เกรงว่าจะมีวิญญาณ มาสิงต้นไม้
- ต้นกระทุ่ม เพราะเสียงพ้องกับคำว่า ทุ่ม หรือขว้างปา
- ต้นมะขามเทศหรือต้นหวาย เพราะเป็นต้นไม้ที่มีถือว่าจะทำให้เกิด อุปสรรคต่าง ๆ
- ต้นเพกา เพราะมีฝักที่ปลายแหลมคมเหมือนหอกหรือดาบ
- ต้นกล้วยตานี เพราะเกรงว่าจะมีนางไม้ที่ชื่อนางตานีมาอาศัยอยู่
- ต้นมะรุม เพราะมีชื่อพ้องกับ รุม จะมีคนมารุมข่มเหงได้... ReadMore


รวมบทความอาชีพ เสริม หลากไอเดียวิธีหารายได้เสริมสร้างรายได้เสริม สร้างอาชีพเสริม ด้วยการทำสินค้า Handmadeร้านค้าเคลื่อนที่ ใช้ รถบรรทุกขนาดเล็กมาดัดแปลงวิธีรักษา สุขภาพ,ออกกำลังกาย,เคล็ดอายุยืน,สุขภาพดีรวมความน่ารู้ ทั้งสาระความรู้รอบตัว เนื้อเรื่องในภาพให้ข้อคิดดีๆผลไม้,ผักและสมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพอะไรแปลกๆ ไม่เหมือนใครอ่านแล้วชอบมากและนำมาใช้ใน blog นี้ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุถูกออกแบบมาเพื่อรถอีซูซุโดยเฉพาะตามมาตรฐานจากอีซูซุประเทศญี่ปุ่นอุปกรณ์ต่างๆ ก็ทันสมัยรับกับโครงสร้างรถตามค่ามาตรฐานจากโรงงาน ...คลิ้กแวะชมเวบไซต์ที่มีข้อมูลของรถอีซูซุซึ่งมีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รถอีซูซุโดยตรงจากตรีเพชรอย่างต่อเนื่อง
ประกาศซื้อ-ขาย ฟรี ลงประกาศสินค้า โปรโมทสินค้าฟรีโพสประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี ขายสินค้าฟรี โปรโมทเว็บไซต์ฟรี ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป...click here to popup


backlink Tool

ทำให้บอทรู้จักเว็บเราง่ายขึ้น ถ้ามี backlink เยอะ ก็ทำให้มันเจอเว็บเราบ่อยขึ้นด้วย โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเรียกมัน สร้างช่องทางให้มันไต่มาเจอเว็บเราเอง, ยิ่งมีช่องทางมาก ก็มีโอกาสมาก ทำให้เว็บเรามีคะแนนดี อันดับดีขึ้น ถ้าสร้าง backlink คัดลอกรหัส html ด้านล่างวางในเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณ หากต้องการดูลิงก์ย้อนกลับของคุณ สามารถคลิกที่การเชื่อมโยงภาพจากเว็บไซต์ของคุณบล็อกหรือ และได้ url เว็บไซต์ของคุณจะปรากฏในกล่อง resent backlinks referrer หากผู้เข้าชมใด ๆคลิกที่ลิงค์ภาพนี้ได้จากเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณ, url ของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติใน database.remeber ของเรา

Copy the html code below, paste in your website or blog.
To view your backlink you can click the image link from your website
or blog. And your website url are listed in last references. If any visitors
click this image link from your website or blog, your url will be create
automatically on our database.Remeber if you remove the code from
your site you link are removed from our database.Optionally use this Widget installer to add this link to your blogger blog.Submit your link Free ::: Free Auto Backlinks SEO will automatically ping your link every day
Porn or Adult site/URL is not allowed. 

ธุรกิจติดล้อสู่ AEC,รวยติดล้อไม่ง้อทำเล
รถขายอาหาร,Food Truck หรือครัวเคลื่อนที่


ปัจจุบัน การดัดแปลงรถกระบะให้เป็นร้านค้าเคลื่อนที่ด้วยรถยนต์ เริ่มมีให้เห็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญร้านค้าเหล่านั้นมีการตกแต่งตามสไตล์ของเจ้าของร้าน จนเป็นที่ดึงดูดสายตาให้ลูกค้าเข้าร้านมากยิ่งขึ้น รถดัดแปลงเพื่อการค้าขายหรือการนำเสนอสินค้า ต่างๆ กลายเป็นอาวุธสำคัญของธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรง และนี่คือเบื้องหลังของความแรงเหล่านั้น ดัดแปลงเป็นร้านค้าต่างๆ เช่น ขายเบเกอรี่, ต้นไม้, ข้าวราดแกง-ข้าวไข่เจียว ตลอดจนขนมขบเคี้ยวและน้ำดื่ม เป็นจุดขายที่แตกต่าง สร้างกำไรคุ้มค่าให้คุณ รถขายของเอนกประสงค์ มีความหลากหลายทุกธุรกิจ ไม่ต้องขายอยู่กับที่ ขับไปขายที่ไหนก็ได้สะดวกสบายหรือนำ
ตู้คอนเทนเนอร์เก่าที่ปลดระวางแล้วมักนิยมนำมาใช้ในการสร้างบ้านหรือสร้าง สำนักงานขนาดเล็ก แต่จะมีใครรู้บ้างว่าตู้คอนเทนเนอร์เก่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า นั้น โดยสามารถนำมาใช้สร้างร้านกาแฟขนาดเล็ก ๆ ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดต้นทุนในการเปิดร้าน และยังเป็นไอเดียใหม่ที่ช่วยดึงดูดลูกค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย ...ขอเชิญอ่านบทความและตัวอย่างได้ที่นี่ ... click banner

บทความงานฝีมือ
งานประดิษฐ์,งานฝีมือสร้างรายได้เสริม,อาชีพเสริมทำเงิน,อาชีพเสริมจากงานฝีมืองานประดิษฐ์,รายได้เสริมกับงานฝีมือ,หารายได้เสริมกับงานฝีมือ
click banner...แวะเยี่ยมเวบบทความงานฝีมือ

รวมบทความอาชีพเสริม สร้างรายได้
รวมบทความอาชีพเสริม หลากไอเดียวิธีหารายได้เสริม หาอาชีพเสริมอิสระทำเงิน สร้างอาชีพอิสระงานฝีมือ แนะนำการสร้างรายได้เสริมทำเงินด้วยการขายสินค้าหรือขายของเป็นอาชีพเสริม อิสระงานฝีมือ แนะแนวธุรกิจ อาชีพเสริม อาชีพแก้จน อยากจะมีรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำ
อ่านรวมบทความอาชีพเสริม สร้างรายได้... click banner

All New ISUZU D-MAX ออลนิว อีซูซุ ดีแมคซ์
สัมผัสใหม่ อันล้ำค่าด้วยนวัตกรรมใหม่ของค่า อีซูซุ และปีนี้ทาง ISUZU ได้เปิดตัวกระบะสายพันธ์ใหม่อย่าง All New ISUZU D-MAX ออลนิว อีซูซุ ดีแมคซ์ ด้วยความใหม่ล่าสุด! ในทุกมิติ สู่ความเป็นยอดรถปิกอัพสำหรับคนทั้งโลกอย่างแท้จริง พร้อมให้คนไทยได้สัมผัสรถปิกอัพที่สมบูรณ์แบบที่สุดนี้ก่อนประเทศใดในโลก เหมาะสมกับการเป็นเจ้าของ อย่างยิ่ง
ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลรุ่นใหม่ 2500 Ddi VGS TURBO หรือเทอร์โบแปรผัน สามารถรีดกำลังสูงสุด 136 แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 320 นิวตันเมตร ที่ 1,800-2,800 รอบต่อนาที ส่วนเครื่องยนต์ 2500 Ddi TURBO รีดกำลังสูงสุดได้ 116 แรงม้า และหากเป็นเครื่องยนต์ 3000 Ddi VGS TURBO จะให้กำลังสูงสุด 177 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 380 นิวตันเมตร ที่ 1,800-2,800 รอบต่อนาทีclick banner...แวะเยี่ยมเวบ isuzu chainat service

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
   อาชีพเสริม รายได้เสริม :รวมบทความอาชีพเสริม หลากไอเดียวิธีหารายได้เสริม หาอาชีพเสริมอิสระทำเงิน สร้างอาชีพอิสระงานฝีมือ แนะนำการสร้างรายได้เสริมทำเงินด้วยการขายสินค้าหรือขายของเป็นอาชีพเสริม อิสระงานฝีมือ แนะแนวธุรกิจ อาชีพเสริม อาชีพแก้จนอยากจะมีรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำ
ขอเชิญแวะชมเวปบทความอาชีพเสริม รายได้เสริม
ทองม้วน,thong muan,rolled wafer,thai dessert,tong muan,thai crispy roll บล๊อกจัดทำขึ้นเป็นวิทยาทานเพื่อเผยแผ่ความรู้อันจะเป็นไปเพื่อบุญกุศล ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในบทความของบล๊อกนี้ จงได้รับอานิสงฆ์ด้วยเทอญ.